Във връзка с усложнената ситуация с Covid -19 и променените условия в здравните заведения, налагащи пробовземането да се извършва от персонала в отделенията за Covid болни, бихме искали да напомним препоръките на Международната федерация по клинична химия (IFCC) по подготовката на пациента, пробовземането, моменталното размесване на кръвната проба с антикоагуланта, съхранението и преданалитичната подготовка на пробите за кръвно-газов анализ. Прочетете повече...


Mobirise

АПР ООД 

Апаратура и консумативи
за клинична лаборатория

АПР ООД е изключителен дистрибутор и представител на
Medica Corporation, САЩ, за територията на България

изключителен дистрибутор на
RAL Tecnica para el Laboratorio SA, Испания
Analox Instruments Ltd, Великобритания

официален дистрибутор на
Awareness Technology, САЩ
Biocode Hycel, Франция 

Created with Mobirise web template